تیم فوتسال کات http://cut-club.mihanblog.com 2018-05-27T11:15:21+01:00 text/html 2015-01-23T18:46:29+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات تغییر اسم تیم کات http://cut-club.mihanblog.com/post/290 <p> <font face="impact" size="7">نام تیم کات به پیمان تغییر کرد .</font></p><p><font face="impact" size="7">&nbsp;جهت اطلاع از اخبار تیم&nbsp;از این پس&nbsp;به وبلاگ جدید<font face="impact" size="7">&nbsp;مراجعه کنید .</font><font face="Tahoma" size="2"> </font></font></p><p><font face="impact" size="7"><font face="impact" size="7">آدرس وبلاگ جدید در ادامه مطلب</font></font></p> text/html 2014-07-21T09:40:33+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات ادامه تحلیل کات در فصل جاری http://cut-club.mihanblog.com/post/288 <p> <font size="3" face="Times New Roman"> </font><font size="3"><b><span style='font-family: "2 Bardiya"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA">به هرحال تغییر وتحولات فراوان در بازیکنان ،کاهش 5 نفر از بازیکنان غیر بومی - ورود تعداد قابل توجهی بازیکنان کم تجربه وجوان - مصدومیتهای دورازانتظار-مشکلات مالی ،عوامل مهمی بودند که باعث شد کات دردورمقدماتی متوقف واز صعود به مرحله بعد بازماند</span></b></font></p><p align="center"><font size="3"><b><span style='font-family: "2 Bardiya"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA"></span></b><b><span style='font-family: "Tahoma","sans-serif"; mso-bidi-font-family: "2 Bardiya";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8131146834/IMG_3053.JPG"><div align="left">&nbsp;</div></o:p></span></b></font></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><b><span style='font-family: "2 Bardiya"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA"><font size="3">آنچه یقینی است برای موفقیت در یک تورنمنت طولانی مدت می بایست ابزار لازم بصورت همگن دراختیار باشد تا موفقیت حاصل شود <o:p></o:p></font></span></b></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><b><span style='font-family: "2 Bardiya"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA"><font size="3">لذا موفقیت کات درفصل آینده که می دانیم هواداران عزیز بی صبرانه منتظر آن هستند مستلزم ساماندهی وبرنامه ریزی بهتر وتأمین منابع مالی لازم می باشد مجموعه مدیریتی کات بلافاصله پس از پایان بازی ها درتکاپوی جذب منابع لازم وبازیکنان مورد نظر بوده که به امید خدا بتوانیم دراولین فرصت تیمی خوب ومنسجم را آماده مسابقات فصل بعد کنیم </font></span></b></p><p><b><span style='font-family: "2 Bardiya"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA"><font size="3">تمرینات کات یک هفته پس از ماه مبارک رمضان با بازیکنان بومی شروع خواهد شد <o:p></o:p></font></span></b></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><b><span style='font-family: "2 Bardiya"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA"><font size="3">جذب سایر استعدادهای استان ، ارتقاء سطح فنی بازیکنان موجود ،از برنامه های اولیه تیم خواهد بود تا درادامه با اضافه شدن بازیکنان غیر بومی مورد نیاز دوره بدنسازی وپس از آن شروع کارهای تاکتیکی دردستور کار قرار گیرد </font></span></b></p><p><b><span style='font-family: "2 Bardiya"; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA"><font size="3"></font></span></b>&nbsp;</p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2014-07-21T09:27:56+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات ادامه تحلیل کات در فصل جاری ازنگاه سرمربی http://cut-club.mihanblog.com/post/287 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3"><img style="height: 398px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8131146650/IMG_2721.JPG" height="3290"></font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">تعداد گلهای زده وخورده شده کات درفصل جاری وکسب بدترین خط حمله درقبال بهترین خط دفاع گروه یک مسابقات نشانگراین است که تیم درفازدفاع وحمله ازبالانس مناسب برخوردارنبوده<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">دررابطه با مشکلات این فصل ، بحث آسیب دیدگی های پی درپی ، مشکلات مالی وعدم امکان جذب بازیکنان موردنظر وبدشانسیها به تفصیل صحبت شد شاید بدنباشد اینبارتحلیلی کلی از شرایط موجودداشته باشیم<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">آمارکم گلزنی کات نسبت به سایر تیمها شاید بیشتر به آسیب دیدگی مهره های تأثیر گذار وتهاجمی تیم بویژه محمدرضا خداوردی وحسین قاسمی برمی گردد که متأسفانه ازابتدای فصل نتوانستند بطورکامل دراختیار تیم باشند ازطرفی اضافه کنید عدم حضور مجتبی درویشی ازبهترین گلزنان کات وسالکودرفصول قبل که اونیز متاسفانه بدلیل مصدومیت کل فصل را ازدست داد<o:p></o:p></font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p align="center"><img style="width: 465px; height: 292px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8131146734/IMG_2596.JPG" width="484" height="396"><div align="left">&nbsp;</div><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">&nbsp;عدم حضور امرالله ملک وامیر نادعلی نیزدراکثر مسابقات فصل جاری نیز مزید برعلت شد&nbsp;این دو&nbsp;نیز درفصلهای قبل ازمهره های تإثیر گذاردرحمله بودند<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">انتقال مهران اسدیان از فلنک به پست عقب گیر علیرغم بازیهای بسیار موثر اودرپست جدید نیز درکاهش آمارگلزنی موثر بودچراکه مهران نیز همواره از بهترین گلزنان تیم بوده<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8131134476/New_Picture.bmp"></font></span></p><font size="3"><div align="center">&nbsp;</div></font><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">نکته مثبت دراین رابطه ،آمارگلزنی سلمان خرم ومیثم صفاری است که تجربه زیادی در سطح لیگ 2 نداشتند وبه نظر میرسید از توان دفاعی بهتری نسبت به حمله برخوردارباشند اما این دو نشان دادندپیشرفت قابل توجهی داشته&nbsp; وضمن اختصاص سهم قابل قبولی از آمارگلزنی را برای خوداکنون ازمهره های موثر تیم به شمار می آیند</font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">بازیهای خوب جوادعامریان ، سید محسن حسینی وابوالفضل علیمحمدی نیز که تجربه اول خود را در لیگ می گذراندن شایسته تحسین است خصوصا جواد که برخلاف تصورات جایگاه ثابتی را درتیم برای خوددست وپاکرده ودرصورت ادامه همین روند به یکی از مهره های کلیدی فصل بعد بدل خواهد شد</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3"><o:p><img style="width: 658px; height: 287px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8131146818/IMG_2881.JPG" width="62" height="315"></o:p></font></span></p><font size="3"><div align="left">&nbsp;</div></font><p></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA">باتوجه به خصوصیات بازیکنان وتعداد محدود آنها از همان ابتدا استراتژی ما تقویت سیستمهای دفاعی ودرادامه ارتقاء کیفیت حمله بود که با توجه به شرایط دراختیار به نظرم دراین امرموفق بودیم واگر قدری دقت بیشتر ازسوی بچه ها چاشنی کار می شد (خصوصا در بازی آفاق وشهرداری) شاید فاصله 6 امتیاز ی تا صدرجدول جبران می شد واکنون درمرحله بعدی قرارداشتیم </span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA">مصدومیتهای کم سابقه:</span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font size="3"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><img style="width: 189px; height: 226px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8131146892/IMG_1519.JPG" width="62" height="226">&nbsp;<img style="height: 223px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8131146876/IMG_1488.JPG" height="445"></span></font></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font>&nbsp; <img style="height: 290px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8131146926/IMG_1184.JPG" height="386"> text/html 2014-07-21T08:44:48+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات تحلیل فصل 92-93 وبرنامه های فصل بعد کات ازدیدگاه احمدخرم http://cut-club.mihanblog.com/post/283 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">فصل پرفرازونشیب لیگ 2 سالجاری برای کات به پایان رسید تا این تیم با کسب 15&nbsp; امتیاز از 12 بازی وبا رتبه پنجم گروه یک درلیگ ماندگار شود وچشم به فصل بعد</font></span><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">ی داشته باشد.</font></span></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8125293018/IMG_2028.jpg"><div align="left">&nbsp;</div></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">حاصل تلاش این تیم درسومین حضورش درفصل جاری به شرح ذیل می باشد.<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">گلهای زده:<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>33<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>(ضعیف ترین خط حمله)<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">گلهای خورده :<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>38 <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>(بهترین خط دفاع)<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">نتایج داخل خانه:<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>2 برد ، 1 تساوی ، 3باخت<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">نتایج خارج خانه: <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;</span>2 برد ،2 تساوی ، 2باخت<o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">امتیاز کسب شده درنیم فصل اول:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 <o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">امتیازکسب شده درنیم فصل دوم:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 <o:p></o:p></font></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">گلزنان:<o:p></o:p></font></span></p><p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><span style='font-family: "2 Mehr";' lang="FA"><font size="3">سلمان خرم 6<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>میثم صفاری 5<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>جوادعامریان 3<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>مهران اسدیان 3<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ابراهیم فلامرزپور 5<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>اسماعیل فلامرزپور 5<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>حسین قاسمی 2<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>محمدرضاخداوردی 1<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>ابوالفضل علیمحمدی 1<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>رسول اکبری 1<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>وحیدنیازی 1<o:p></o:p></font></span><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div align="right"><font size="3" face="Times New Roman"> </font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div> text/html 2014-07-15T09:08:06+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات جوانان قهرمان http://cut-club.mihanblog.com/post/278 <font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><a href="http://www.google.com/imgres?imgurl=http://nagsh.ir/24-%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C/detail/3742-varzesh-nagsh-13%3Fphocadownload%3D2&amp;imgrefurl=http://nagsh.ir/24-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C/detail/3742-varzesh-nagsh-13&amp;h=3000&amp;w=2459&amp;tbnid=1NvYBS-u3lr8KM:&amp;zoom=1&amp;q=نقاشی نماد قهرمانی&amp;docid=MlxofRtT416jLM&amp;ei=OObEU8iqEeG60QXY34HwDg&amp;tbm=isch&amp;ved=0CCUQMygdMB04kAM&amp;iact=rc&amp;uact=3&amp;dur=2723&amp;page=28&amp;start=420&amp;ndsp=16"><span style='color: blue; line-height: 115%; font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 13.5pt; text-decoration: none; mso-no-proof: yes; text-underline: none;' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype></span></a><img style="width: 131px; height: 187px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8130166892/New_Picture.png" width="90" height="394"><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='background: lime; color: rgb(0, 38, 118); line-height: 115%; font-family: "2 Esfehan"; font-size: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191; mso-highlight: lime;' lang="FA">پس از قهرمانی نوجوانان اینبار قهرمانی مقتدرانه جوانان</span><span style='color: rgb(0, 38, 118); line-height: 115%; font-family: "2 Esfehan"; font-size: 14pt; mso-themecolor: accent6; mso-themeshade: 191;' lang="FA"><o:p></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='color: yellow; line-height: 115%; font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);"><font color="#000099">مسابقات جوانان فوتسال شهرستان که با حضور 4 تیم از چندی پیش آغاز شده بود شب گذشته با سومین پیروزی جوانان برومند<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span>کات به پایان رسید تا یکبار دیگر نتیجه برنامه ریزی اصولی وسرمایه گذاری منطقی وهدفمند روی استعدادهای جوان شهرستان مشخص شود<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#000099" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='color: yellow; line-height: 115%; font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt;' lang="FA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#000099">جوانان کات در 3 بازی مقابل پرسیس ، رسالت وایثارگران مجن با انجام بازیهای زیبا اجرای تاکتیکهای متنوع وخلق موقعیتهای فراوان گلزنی ، درکنار رعایت اصول دفاعی (کسب 9 امتیاز ، 14 گل زده ،2 گل خورده)نشان دادند که از سطح فنی فراتری برخوردارند وآینده درخشانی فراروی آنها <font style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خوا</font></font></font></span></b><b><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 102);" color="#000099" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;هدبود&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b><b><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt;' lang="FA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img style="height: 277px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8130167534/New_Picture_1_.png" height="416">&nbsp;</span></span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt;' lang="FA"><span style="background: lime; color: rgb(0, 52, 158); mso-themecolor: accent6; mso-highlight: lime;">نوجوانان ، جوانان وامیدهای کات ظرف دو سال&nbsp;گذشته باکسب کلیه عناوین قهرمانی </span></span></b></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt;' lang="FA"><span style="background: lime; color: rgb(0, 52, 158); mso-themecolor: accent6; mso-highlight: lime;">تمام تیم های </span></span></b><b><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt;' lang="FA"><span style="background: lime; color: rgb(0, 52, 158); mso-themecolor: accent6; mso-highlight: lime;">مدعی شهرستان را با درخشش مثالزدنی شکارکردند</span><span style="color: rgb(0, 52, 158); mso-themecolor: accent6;"><o:p></o:p></span></span></b></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='background: aqua; line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt; mso-highlight: aqua;' lang="FA">ن<font color="#cc0000">تایج:<o:p></o:p></font></span></b><font color="#cc0000" size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='background: aqua; line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt; mso-highlight: aqua;' lang="FA"><font color="#cc0000">کات 2 <span style="mso-tab-count: 2;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>پرسیس 1<o:p></o:p></font></span></b></p><font color="#cc0000" size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='background: aqua; line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt; mso-highlight: aqua;' lang="FA"><font color="#cc0000">کات 3&nbsp;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>رسالت 1<o:p></o:p></font></span></b></p><font color="#cc0000" size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font color="#cc0000"><b><span style='background: aqua; line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt; mso-highlight: aqua;' lang="FA">کات 9&nbsp;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>ایثارگران 0</span></b><b><span style='line-height: 115%; font-family: "2 Tabassom"; font-size: 14pt;' lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></p><font color="#cc0000" size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><o:p><font size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><o:p><font size="3"></font></o:p></span>&nbsp;</p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="center"><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' lang="FA"><o:p><img style="height: 286px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8130166284/IMG_3078.JPG" width="473" height="413"></o:p></span><div align="left">&nbsp;</div><p></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal">&nbsp;<font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff33" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>ایستاده از راست: میثم حسین آبادی-محسن دیناری-محمدمهدی علیپور-حمیدعجم اکرامی-ابوالفضل علیمحمدی</strong></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff33" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>نشسته ازراست: سجادمحمدتقی-سجادنعیمی-سیدمهدی شافعی-حسین حیدری</strong></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff33" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>سرمربی : احمدخرم</strong></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff33" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>مربی: ابراهیم اصغری</strong></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff33" size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>سرپرست : سیدابوالفضل موسوی</strong></font></p><font size="3" face="Times New Roman"> </font> text/html 2014-07-14T08:37:08+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات حفظ امتیاز درآخرین دقایق http://cut-club.mihanblog.com/post/277 <p align="center"> <font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#ccffff" size="4"><strong><em><u>فصل پرفراز ونشیب لیگ 2 سالجاری برای کات با بازی گرگان به پایان رسید</u></em></strong> </font></p><p align="center"><img style="height: 250px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8130014468/IMG_3074.JPG" width="509" height="354"></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#66ff99" size="4">باتوجه به مشکلات فراوان پیش روی کات از ابتدای فصل تاکنون که به تفصیل گفته شد روزهای آخر لیگ حکم مرگ وزندگی را پیداکرد چراکه با کوچکترین لغزش زحمات این سه فصل به هدرمی رفت وناباورانه شاهد سقوط تیم&nbsp;می شدیم&nbsp;اما پس از چندهفته ناکامی درشروع نیم فصل دوم ،همت وتلاش بچه ها ، حمایت تماشاگران عزیز وتدابیر کادرفنی درسایه عنایات حق باعث شد عقب ماندگیها جبران شود وبا کسب تساوی در بازی مقابل جلین سهمیه کات درلیگ 2 حفظ شود .</font></p><p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8130014526/IMG_3055.JPG"><div align="justify">&nbsp;</div><p></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#66ff99" size="4">دراین بازی کات با کسب حداقل امتیاز می توانست موقعیت خودرا تثبیت نماید، امادرمقابل تیم جلین چاره ای جز برد نداشت ازاین رو عزم خودرا جزم کرده بود تا به خواسته خودبرسد </font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#66ff99" size="4">درهمان ابتدای بازی درپی چند جابجایی وچرخش وتبدیل از سیستم 1*3 به 0*4 ابراهیم فلامرزپور از فضای ایجادشده در عمق دفاع حریف استفاده کرد وبا یک حمل توپ سریع وپیامد آن شوتی دقیق کات را جلوانداخت پس از این گل بازیکنان کات قدری اشبا شده بازی رادنبال کردند وهمین امرباعث شد تاگرگانیها از غفلت مدافعین کات استفاده کرده وگل تساوی را به ثمر برسانند پس ازگل تساوی کاتیها چاشنی احتیاط را دردستور کار خودقراردادند وبرخلاف دستورات کادرفنی اززهرحملات خودکاستند تا جلین بهترین بهره برداری را کرده ودرپی یک فعل وانفعال موفق شود گل دوم خودرا در 6 دقیقه به پایان بازی به ثمررساند .</font></p><p align="center"><img style="height: 266px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8130014542/IMG_2424.JPG" height="381"><div align="justify">&nbsp;</div><p></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#66ff99" size="4">دراین دقایق نتیجه عجیبی در مشهد درحال رقم خوردن بود </font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#66ff99" size="4">شهرداری مشهدکه درنیمه اول با نتیجه 3 بر1 از مقاومت قرچک عقب بود به یکباره درنیمه دوم موفق شده بود 5 گل به ثمررساند، درصورت باقی ماندن این نتایج تیم کات سقوط کننده از این گروه لقب می گرفت </font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#66ff99" size="4">اما خوشبختانه در دقایق باقیمانده بازیکنان کات به خودآمدند وباطرح حملات دامنه دار ومستمر عرصه را به گرگانیها تنگ کردند تا اسماعیل فلامرزپور 4 دقیقه مانده به پایان بازی موفق شود بازدن گل تساوی حکم ماندگاری کات درلیگ 2 راامضا کند</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#66ff99" size="4">&nbsp;این لحظات سخت ونفسگیر برای همیشه در ذهن تماشاچیان عزیز که بی وقفه تیم شهرشان را تشویق می کردند وبازیکنان کات خواهد ماند</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#66ff99" size="4">کات با کسب این تساوی با 15 امتیاز به مکان چهارم جدول صعود کرد وبا 6 امتیاز اختلاف با تیم های صدرجدول از صعود به مرحله بعد بازماند</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" color="#663366" size="4"><strong>روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات&nbsp;به کلیه تماشاگران عزیز ، کادرفنی وبازیکنان&nbsp; کات&nbsp; خسته نباشید می گوید</strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" color="#663366" size="4"><strong>&nbsp;<font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#66ff99" face="courier new,courier,monospace"><strike><u><em>با آرزوی موفقیت روزافزون در فصل آتی</em></u></strike></font></strong></font></p><p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://s5.picofile.com/file/8130014584/IMG_1517.JPG" height="380"></p><div align="justify">&nbsp;</div><p></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);" color="#ffffcc" size="4"><strong><u>بزودی برنامه های فصل بعد از زبان احمدخرم اعلام خواهد شد.........</u></strong></font></p> text/html 2014-07-09T05:51:15+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات گزارش تمرین کات http://cut-club.mihanblog.com/post/275 <p align="center"> <font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: red; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><b><span style='color: yellow; font-family: "2 Elm"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA">تمرینات تیم کات برای رویارویی با تیم شهدای جلین درهفته پایانی ازدورمقدماتی لیگ 2 کشور دیشب نیز ادامه یافت</span></b></p><p style="background: red; text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><b><span style='color: yellow; font-family: "2 Elm"; font-size: 18pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA"></span></b><b><span style='color: yellow; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 18pt; mso-bidi-font-family: "2 Elm";' dir="LTR"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><img style="width: 578px; height: 307px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="" src="http://s5.picofile.com/file/8129319576/IMG_1114.jpg" width="640" height="362"></o:p></span></b></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA">بالاخره پس از گذشت چندماه ازشروع لیگ ، دیشب شاهد آن بودیم که تمرین با حضور اکثر بازیکنان انجام شد بازگشت اسماعیل وسید محسن درکنار سایر بازیکنان شوروحال خاصی به تمرین داده بود </span></b></p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL" align="center"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><o:p></o:p></span></b>&nbsp;<b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><o:p><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><o:p><img style="height: 294px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8129319642/IMG_1243.jpg" height="338"></o:p></span></o:p></span></b></p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL" align="center"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><o:p><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><o:p></o:p></span></o:p></span></b><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA">انگیزه درکنار دوندگی وتلاش بی وقفه درتمرین دیروزتداعی تمرینات اول فصل را می کرد آنچه مشخص است کلیه بازیکنان بادرک خوب از شرایط موجود با تمام تمرکز واراده ، خودرا برای بازی جمعه آماده </span></b></p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL" align="center"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA">می کنند </span></b></p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL" align="left"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><o:p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img style="height: 311px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="left" src="http://s5.picofile.com/file/8129319650/IMG_1252.jpg" height="354"></o:p></span></b></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA">به گفته احمدخرم از امروز فشار تمرینات کاسته خواهد شد ومرور تاکتیکهای گروهی وتیمی دردستور کار قرارخواهد گرفت تا بازیکنان دربهترین فرم بدنی آماده بازی جمعه باشند<o:p></o:p></span></b></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p align="center"><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><o:p><img style="width: 379px; height: 307px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8129319668/IMG_0720.jpg" width="57" height="345"></o:p></span></p><p align="center"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><font style="background-color: rgb(102, 255, 153);" color="#000066">کات چهارشنبه وپنج شنبه دوجلسه تمرینی دیگر خواهدداشت </font></span></b></p><p style="background: rgb(250, 191, 143); text-align: justify; unicode-bidi: embed; direction: rtl; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 153;" dir="RTL" align="center"><b><span style='color: rgb(64, 49, 82); font-family: "2 Bardiya"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-themecolor: accent4; mso-themeshade: 128;' lang="FA"><o:p></o:p></span></b>&nbsp;</p><p style="background: rgb(0, 54, 24); text-align: center; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL" align="center"><span style='color: yellow; font-family: "2 Jadid"; font-size: 14pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma;' lang="FA">سرمربی تیم ضمن تشکر از کلیه هواداران خونگرم ودوست داشتنی کات که درطول مسابقات درکنار تیم بودند از همه هواداران دعوت کرد تا با حضور در بازی جمعه وتشویق بی امان تیم خودشان ، درموفقیت تیم شریک باشند انشاالله<o:p></o:p></span></p><p align="center"><font size="3" face="Times New Roman"> <img style="width: 580px; height: 291px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="" src="http://s5.picofile.com/file/8129319676/IMG_0631_Copy.jpg" width="75" height="291"><b></b></font></p><font size="3" face="Times New Roman"><b><div align="center"> </div></b></font><b><div align="center"> </div></b> text/html 2014-07-07T06:55:49+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات کات شاهرود - شهدای جلین گرگان http://cut-club.mihanblog.com/post/274 <p align="center"> <img style="width: 544px; height: 424px;" src="http://s5.picofile.com/file/8129060342/IMG_1286.jpg" width="14" height="424"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><font color="#ffffff"><u><font face="courier new,courier,monospace"><font size="6"><strong>تمرینات تیم کات جهت رویارویی با تیم گرگان بطور منظم درحال انجام است</strong></font> </font></u></font></p><p align="center"><font color="#ffffff"><img style="width: 615px; height: 289px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="" src="http://s5.picofile.com/file/8129060268/IMG_2814.jpg" width="84" height="289"></font></p><p align="center"><font color="#ffffff"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" size="4" face="courier new,courier,monospace"><font color="#660000"><strong><em>با توجه به استراحت تیم در هفته سیزدهم، از شنبه این هفته&nbsp; تمرینات&nbsp; ازسرگرفته شد</em></strong></font></font></p><p align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8129060384/IMG_1336.jpg"></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" size="4" face="courier new,courier,monospace"><font color="#660000"><strong><em>&nbsp;به گفته احمد خرم کات درطول این هفته 5 جلسه تمرین برای آمادگی هرچه بیشتر دربازی هفته آخر، انجام خواهد داد</em></strong> </font></font></p><p align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8129060400/IMG_1496.jpg"></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#660000" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong><em>درحال حاضر کلیه بازیکنان با روحیه وشادابی خاصی درتمرینات حضور دارند وبا بازگشت مهران اسدیان که بعلت 3 اخطاره بودن بازی مشهد را ازدست داده بود وبهبود اسماعیل فلامرزپور وسید محسن حسینی با تمام قوا به مصاف تیم خوب گرگان خواهیم رفت تا انشالله با حمایت هواداران عزیز وهمت بچه ها نتیجه لازم از این بازی کسب گردد.</em></strong></font></p><p><strong><em><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#660000" size="4" face="Courier New"></font></em></strong>&nbsp;</p><p align="center"><img style="width: 548px; height: 317px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="" src="http://s5.picofile.com/file/8129060426/IMG_1280.jpg" width="323" height="386"><div align="left">&nbsp;</div><p></p><div align="left">&nbsp;</div><p></p> text/html 2014-07-05T09:01:26+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات کات - شهدای جلین http://cut-club.mihanblog.com/post/273 <p align="center"> <strong><font style="background-color: rgb(51, 204, 0);" color="#000066" size="7">قابل توجه هواداران عزیز</font></strong></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff" size="7" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>دیدار حساس وسرنوشت ساز درهفته آخر لیگ 2 کشور</strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(51, 204, 0);" color="#000099" size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><u>کات شاهرود - شهدای جلین گرگان</u></strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffffff" size="6" face="courier new,courier,monospace"><strong>جمعه 20/4/1393 ساعت 22:30</strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#003300" size="6" face="courier new,courier,monospace"><strong>سالن شهید اکبری</strong></font></p><p align="center"><img style="height: 243px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8128830868/IMG_0631_Copy.jpg" height="195"></p><p>&nbsp;</p> text/html 2014-07-05T08:26:43+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات قهرمانی نوجوانان کات http://cut-club.mihanblog.com/post/272 <p align="center"> <font style="background-color: rgb(153, 255, 153);" color="#000099" size="5" face="courier new,courier,monospace"><em><u><strong>تیم نوجوانان کات با 6 برد پیاپی وبا اقتدار قهرمان مسابقات نوجوانان شهرستان شد</strong></u></em></font></p><p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8128829484/IMG_3045.jpg"></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(204, 0, 0);" color="#ffffff" size="4">این مسابقات که با حضور 7 تیم در سالن بهارستان شاهرود برگزار شد با بازیهای درخشان وهدفمند قهرمانان کوچک کات دنبال شد ، ازنکات قابل توجه&nbsp; این مسابقات انجام بازی های با کیفیت وهدفمند واجرای سیستمها وتاکتیکهای گروهی منسجم از سوی نوجوانان کات بود که این مهم درادامه تمرینات منظم وبه روز&nbsp;آنها زیر نظر کادر فنی مجرب تیم اتفاق افتاد ، برتری محسوس کاتیها در تمام 6 بازی ،مالکیت بالا ، بهترین خط دفاع وحمله وخلق موقعیتهای فراوان گلزنی از دیگر نکات بارز مسابقات بود که نوید آینده ای درخشان برای این نوجوانان دوست داشتنی را می دهد.</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff66" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>نتایج:</strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff66" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>کات&nbsp;5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff66" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>کات 4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;آریاساباط&nbsp; 2 </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff66" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>کات 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پرسیس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1&nbsp; </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff66" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>کات 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رسالت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0</strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#ffff66" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>کات 2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رویان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1</strong></font></p><p align="justify"><font size="4"><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);"><font color="#ffff66"><font face="courier new,courier,monospace"><strong>کات 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آراد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0</strong></font> </font></font></font></font></font></p><p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8128829500/IMG_3048.jpg"><div align="justify">&nbsp;</div></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#99ffff" size="4">اسامی بازیکنان:</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#99ffff" size="4">ایستاده از راست: امیر حسین فلاح -سیدایمان موسوی - سید محمدمهدی حسینی- مجتبی رحمتی-علی اکبرقادری-یوسف احمدی-</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#99ffff" size="4">نشسته ازراست : محمدغلامی-محمدجوادزنگانه-امیرحسین عرب احمدی-پوریاسجادیخواه-رسول علیمحمدی-علی خرم&nbsp;</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#99ffff" size="4">سایر بازیکنان: &nbsp;اسماعیل عباسی-آرش حساس</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#330033" size="4">کادرفنی :</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#330033" size="4">سلمان خرم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سرمربی</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(102, 255, 255);" color="#330033" size="4">جوادعامریان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مربی</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(153, 51, 153);" color="#ffffff" size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>مدیریت باشگاه فرهنگی ورزشی کات ضمن&nbsp;خسته نباشیدوتبریک قهرمانی به بازیکنان وکادرفنی ،این تیم را جهت تشویق ،بعد از ماه مبارک رمضان برای انجام بازی دوستانه وزیارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس اعزام خواهدکرد</strong></font></p> text/html 2014-07-02T08:55:17+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات ماه میهمانی خدا مبارک http://cut-club.mihanblog.com/post/271 <p align="center"><a href="http://publicrelations.tums.ac.ir/images/gallery/r50.jpg" target="_blank"><img style="width: 480px; height: 300px;" border="0" lowsrc="" alt="اندازه بزرگتر" src="http://publicrelations.tums.ac.ir/images/gallery/r50.jpg" width="200" height="300"></a></p><a href="http://publicrelations.tums.ac.ir/images/gallery/r50.jpg" target="_blank"><div align="left">&nbsp;</div></a><p></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(255, 255, 153);" color="#003300" size="5" face="courier new,courier,monospace"><strong><u>باشگاه فرهنگی ورزشی کات ماه پرخیر وبرکت رمضان را به همه روزه داران تبریک عرض نموده وآرزومی کنیم&nbsp;طاعات وعبادات همه هواداران عزیز موردرضای حق تعالی قرار گیرد</u></strong></font></p> text/html 2014-07-02T07:49:06+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات هفته پایانی http://cut-club.mihanblog.com/post/269 <p align="center"> <font style="background-color: rgb(153, 0, 0);" color="#ffffcc" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>دوهفته پایانی ازدورمقدماتی مسابقات لیگ 2 درماه پرخیروبرکت رمضان پیگیری خواهد شد</strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4">انجام این بازیها هرچند به شوروهیجان مسابقات جام رمضان درشهرهای مختلف خواهدافزود اما مشکلات عدیده ای&nbsp; برا ی تیمها در پی دارد </font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"><img style="height: 264px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8128459876/IMG_2868.jpg" height="2403"><img style="height: 263px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8128459926/IMG_2881.jpg" height="297"></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4">تحلیل قوای جسمانی باتوجه به روزه داربودن بازیکنان،عدم امکان تمرین قبل افطار ، درگیر بودن سالن مسابقات برای&nbsp;بازی های&nbsp;جام رمضان (بعدافطار) ، فاصله کم زمان افطار تا شروع مسابقه وعدم امکان رعایت شرایط مطلوب تغذیه قبل از مسابقه ، تمایل غالب بازیکنان برای بازی در تیمهای مختلف با توجه به درآمدزایی ومتعاقب آن کم شدن تمرکز وخستگی مفرط با توجه به مسابقات پی درپی وبهم خوردن تایم خواب بازیکنان همه وهمه باعث افت کیفی مسابقات دوهفته پیش رو خواهدشد که متاسفانه همه ساله شاهد این امر هستیم وبا تعویق مکررزمان شروع لیگ ( که یک عادت مستمر همه ساله شده) توسط فدراسیون تیمها مجاب به انجام بازی در این شرایط می باشند.</font></p><p align="center"><img style="width: 468px; height: 242px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8128459976/IMG_3026.jpg" width="64" height="242"><div align="justify">&nbsp;</div><p></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4">علیرغم مشکلات ذکر شده ، جایگاه تیمها در جدول گروه یک نشان می دهد که نتایج این دوهفته تقریبا برای هرهفت تیم تأثیر گذار وحیاتی است چه آنها که برای صعود امیدوارند وچه آنها که درخطر سقوط قرارگرفته اند </font></p><p align="justify"><img style="width: 328px; height: 291px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="left" src="http://s5.picofile.com/file/8128460018/IMG_3032.jpg" width="50" height="291"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4">اما بازی شهرداری مشهد با شهدای جلین نسبت به سایر بازی ها شاید حساسیت دوچندان داشته باشد چرا که باخت هریک از دوتیم شرایط آنها را برای هفته آخر فوق العاده سخت خواهد کرد البته اهمیت این بازی برای گرگان دوچندان است چراکه بقای این تیم در لیگ 2 تنها منوط به برد هردوبازی باقیمانده خوداست ودرصورت تساوی یا باخت در بازی با شهرداری عملا تیم جلین را باید سقوط کننده به لیگ مناطق بدانیم وبازی هفته آخر این تیم با کات در شهر شاهرود تشریفاتی خواهد شد </font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4">برد گرگان درمقابل شهرداری تاحدودی این تیم را امیدوار نگه خواهد داشت وآنوقت بازی آخر این تیم در شاهرود حایز اهمیت خواهد شد تا چنانچه تیم شهرداری نتواند از سد تیم مقاومت قرچک در هفته پایانی بگذرد تیم گرگان امیدوار به بقا باشد </font></p><p align="justify"><img style="height: 255px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8128460042/IMG_3035.jpg" height="271"><img style="width: 320px; height: 255px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="" src="http://s5.picofile.com/file/8128460050/IMG_3041.jpg" width="112" height="280"></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4">با توجه به استراحت کات در هفته سیزدهم باید ببینیم چه نتایجی درسایر بازیهارقم خواهد خورد وشرایط برای هفته آخر چگونه&nbsp; خواهد شد.</font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#66ffff" size="4"><img style="height: 249px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8128460126/IMG_0974.jpg" height="600"><img style="height: 249px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8128460068/IMG_0975.jpg" height="282"></font></p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4"></font></font></font></font></font></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font><font><font><font style="background-color: rgb(0, 0, 102);"><font color="#ffccff"><font size="4">تیم کات پس از چند روز استراحت تمرینات خودرا برای رویارویی با شهدای جلین در هفته آخر جمعه&nbsp; از سرخواهدگرفت ، به امید پیروزی وموفقیت کات در هفته آخر یقین داریم که تماشاچیان عزیز کات را در روز جمعه 20/4/93 تنها نخواهند گذاشت</font> </font></font></font></font></font></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2014-06-28T07:03:03+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات کات - شهرداری مشهد http://cut-club.mihanblog.com/post/268 <p align="justify"> <img border="0" alt="تصاویر حرم مطهر امام رضا (ع)" src="http://aqart.ir/images/HolyShrine/thumbs/ImamRezaHolyShrine22.jpg" width="120" height="160"></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);" color="#003300" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>بازی حساس ونفسگیر کات وشهرداری مشهد از هفته دوازدهم درحالی در سالن کوثر شهر مشهد برگزار شد که هردوتیم نیاز مبرم به امتیاز این بازی برای بهبود شرایط خوددرجدول وگریز از منطقه خطر داشتند بویژه تیم شهرداری که می بایست هفته آینده یک بازی سرنوشت ساز با جلین درشهرگرگان انجام دهد ودرهفته آخر بازی سختی با مقاومت قرچک درمشهدخواهدداشت، به شدت چشم به 3 امتیاز این بازی داشت </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);" color="#003300" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>تیم کات درادامه مصدومیتهای پیاپی بازیکنان خود دراین بازی&nbsp; فلامرزپور وسید محسن&nbsp; را به دلیل مصدومیت ومهران اسدیان را به دلیل 3 اخطاره بودن دراختیار نداشت ودرسخت ترین شرایط ممکن از نظر تعداد بازیکن وبا کمترین نفرات (8نفربعلاوه یک بازیکن جوانان که با توجه به حساسیت بازی فرصت بازی پیدانکرد)به مشهد رفته بود </strong></font></p><p align="center"><img style="width: 453px; height: 399px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8127970984/IMG_2806.jpg" width="142" height="544"><div align="justify">&nbsp;</div><p></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);" color="#003300" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>درنیمه اول بازی احتیاطی کات وانگیزه توام با بازی تهاجمی شهرداری باعث شد 2 گل از سوی میزبان به ثمر&nbsp;رسیده واین نیمه با برتری محسوس شهرداری پایان یابد</strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);" color="#003300" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>دربین دونیمه کادرفنی با بیان نقاط ضعف وقوت تیم خود وحریف وایجاد برانگیختگی وانگیزه مضاعف وتفهیم این موضوع که چیزی برای از دست دادن وجود ندارد بازیکنان را به زمین فرستاد وخوشبختانه اثر گذاری انگیزشی کادرفنی باعث شد اندک بازیکنان کات&nbsp; با تعصب مثال&nbsp;زدنی ودوندگی بی امان عرصه را به حریف تنگ نموده وضمن خلق موقعیتهای مناسب گلزنی نتیجه را با گل های سلمان خرم واسماعیل فلامرزپور به تساوی کشاندند درادامه درپی یک حرکت هماهنگ ، تیم شهرداری موفق به زدن گل سوم شد اما تلاش بی وقفه کاتیها بعد از دقایقی نتیجه داد ومیثم صفاری موفق شد با شوتی سنگین نتیجه بازی را به تساوی بکشاند واگر جواد عامریان دردقایق آخر بازی دقت میکرد میتوانست در مصاف تک به تک با گلر حریف گل چهارم کات را نیز به ثمر رساند&nbsp;</strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);" color="#003300" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>نهایتا&nbsp;این بازی پرافت وخیز با تساوی 3 بر3 پایان یافت وکات موفق به کسب یک امتیاز ارزشمند از این بازی شد تا بالاتر از شهرداری 11 امتیازه وگرگان 8 امتیازه با کسب 14 امتیاز&nbsp;&nbsp;دررتبه پنجم قرار گیرد </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 255, 255);" color="#003300" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong>درسایر دیدارها نیز تیم پاس ومقاومت به تساوی 4 بر 4 رسیدندوتیم آفاق موفق شد تیم جلین گرگان را بانتیجه 8 بر4 شکست دهد درحال حاضر تیم مقاومت با 18 پاس 18 آفاق 17 صفاطوس 15 امتیاز بالاتر از کات قراردارند.</strong></font></p><p><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong>زنندگان گل:</strong></font></p><p><img style="width: 169px; height: 190px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8127972892/IMG_2000.jpg" width="14" height="387"><img style="width: 177px; height: 190px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8127972950/IMG_2833.jpg" width="67" height="309"><img style="width: 172px; height: 190px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8127330350/IMG_1069.jpg" width="71" height="370"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p> <strong><u><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#ffff99"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلمان خرم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسماعیل فلامرزپور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میثم صفاری</font></u></strong></p><ul><li><font style="background-color: rgb(0, 0, 153);" color="#66ff99" size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">جادارد از میزبانی خوب وهمکاری صمیمانه کادرفنی تیم شهرداری مشهد درطول مدت حضور تیم کات در شهر مقدس مشهد قدردانی وتشکر نماییم.</font></li></ul> text/html 2014-06-22T05:26:45+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات کات شاهرود - سازمان مپ شهرداری مشهد http://cut-club.mihanblog.com/post/267 <p align="center"> </p><p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="absmiddle" src="http://s5.picofile.com/file/8127330818/DSC_0136_1.jpg"></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#ffffff" size="6" face="times new roman,times,serif"><em><u><strong>جمعه 6/4/93&nbsp; ازهفته دوازدهم مسابقات لیگ 2 کشور</strong></u></em></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(51, 51, 255);" color="#ff6600" size="6" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>سازمان مپ شهرداری مشهد</em></strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(51, 51, 255);" color="#ff6600" size="7" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>کات شاهرود</em></strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#ffffff" size="6" face="times new roman,times,serif"><strong><em><u>ساعت 17 سالن کوثر </u></em></strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(0, 51, 51);" color="#ffffff" size="6" face="times new roman,times,serif"><strong><em><u>واقع درقاسم آباد مشهد</u></em></strong></font></p> text/html 2014-06-22T04:27:59+01:00 cut-club.mihanblog.com روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی کات برد پس از سه هفته ناکامی http://cut-club.mihanblog.com/post/266 <p align="center"> <font style="background-color: rgb(102, 255, 153);" color="#000066" size="4" face="courier new,courier,monospace"><strong><u>پس از سه هفته ناکامی از شروع نیم فصل دوم مسابقات عروسی به کوچه کاتی ها آمد</u></strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 0, 51);" color="#99ffff" size="4"><strong>مسابقه فوق العاده حساس کات وآفاق که برای هردوتیم اهمیت فوق العاده داشت بسیار زیبا وپرگل برگزار شد ونتیجه کسب شده به نفع کات رقم خورد </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 0, 51);" color="#99ffff" size="4"><strong>تیم آفاق که برای کسب سه امتیاز بازی وصعود به صدرجدول با تمام توان وانگیزه به شاهرودآمده بود در مقابل کاتی قرار گرفت که در 3 هفته اول از شروع نیم فصل دوم نتایج بدی را گرفته بود وشرایط خود را درجدول نامساعد می دید وچنانچه این بازی را از دست میداد حتی می توانست در خطر سقوط قرار گیرد </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 0, 51);" color="#99ffff" size="4"><strong>بچه های کات که شرایط حساس پیش آمده را به خوبی درک کرده بودند تمام توان خود را&nbsp;بکاربستند وبا ارائه یک بازی زیبا وتهاجمی ابتکار عمل را درکل جریان بازی از آفاقی ها گرفتند تااینکه موفق شدند با نتیجه پرگل 5 بر 1 این تیم را بدرقه نمایند </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(51, 0, 51);" color="#99ffff" size="4"><strong>درابتدای نیمه اول برخلاف جریان بازی درپی اشتباه فردی بازیکن کات تک گل آفاقی&nbsp; ها به ثمر رسید واین موضوع باعث شد تا بازیکنان آفاق درادامه با ارائه یک بازی بسته تدافعی بدنبال حفظ نتیجه وافزودن به گلها درضد حمله باشند اما حملات دامنه دار ومستمر وانسجام خوب تیمی کات خصوص در فاز انتقال دفاعی آنها را از رسیدن به هدفشان ناامید کرد ونهایتا در نیمه دوم فشار بی امان کات نتیجه داد تا گل زیبای جواد عامریان که از روی تیز هوشی وفرصت طلبی این جوان آینده دار نشأت گرفته بود به ثمر برسد ودرادامه اسماعیل فلامرزپور رسول اکبری ومیثم صفاری موفق شدند 3 گل دیگر به ثمر رسانند ونهایتا گل پنجم تیم توسط جوان 16 ساله آینده دار کات ابوالفضل علی محمدی به ثمر رسید </strong></font></p><p align="justify"><img style="height: 178px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8127330392/IMG_2584.jpg" height="435"><img style="height: 177px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8127330418/IMG_2620.jpg" height="373"><img style="height: 177px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8127330726/IMG_1984.jpg" height="193"><img style="height: 176px;" border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="right" src="http://s5.picofile.com/file/8127330350/IMG_1069.jpg" height="448"></p><p align="justify"><font size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font size="4"><strong></strong></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#6600cc" size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#6600cc" size="2" face="courier new,courier,monospace"><strong><font style="background-color: rgb(102, 0, 204);" color="#66ff99">رسول اکبری&nbsp;/ابوالفضل علیمحمدی&nbsp;/جوادعامریان / اسماعیل فلامرزپور&nbsp;/میثم صفاری</font></strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#ffffcc" size="4"><strong>کات این هفته روز جمعه به مصاف شهرداری&nbsp; در شهر مقدس مشهد خواهد رفت این بازی در سالن کوثر واقع در قاسم آباد مشهد راس ساعت 17 برگزار خواهد شد</strong></font></p><p align="center"><font style="background-color: rgb(0, 51, 0);" color="#ffffcc" size="4"><strong>&nbsp;برای مجموعه تیم کات آرزوی موفقیت داریم</strong></font></p><p>&nbsp;</p>